Amber Marine rzetelna firma buty caterpillar Fristads workwear

Co zalicza się do odzieży ochronnej?Odzież ochronna, w przeciwieństwie do odzieży roboczej, musi posiadać specjalne certyfikaty, potwierdzające spełnianie przez nią surowych norm. Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnego jej dostarczenia pracownikowi. Wymagania, związane z odzieżą ochronną, określają przepisy BHP Kodeksu Pracy.

Czytaj dalejCo zalicza się do odzieży roboczej?Odzież robocza jest jednym z rodzajów odzieży pracowniczej, którą zazwyczaj dostarcza pracownikowi pracodawca. Zarówno odzież ochronną, będącą drugim rodzajem ubrań pracowniczych, jak i roboczą specyfikują przepisy BHP, zawarte w Kodeksie Pracy.

Czytaj dalejOdzież ostrzegawcza – charakterystykaPracownicy wykonujący swoje obowiązki w szczególnych warunkach, gdzie wymagana jest ich zwiększona widzialność powinni być wyposażeni w odzież ułatwiającą ich dostrzeżenie. Te szczególne warunki obejmują m.in. zmienne warunki atmosferyczne, brak dostatecznej ilości światła dziennego, niewłaściwie oświetlone pomieszczenie oraz okoliczności wykonywania pracy wymagające wizualną sygnalizację obecności pracownika. W tym ostatnim przypadku mogą to być drogi i ich pobocza, torowiska, lotniska, porty, place budowy, magazyny z dużym natężeniem ruchu wózków widłowych itp. Do celu sygnalizacji obecności osób w takich miejscach stosuje się odzież ostrzegawczą. Przedstawiamy jej krótką charakterystykę.

Czytaj dalejOdzież ochronna: komfort i wygodaOdzież ochronna to typ odzieży roboczej mającej zastąpić pracownikowi codzienne ubranie i zapewnić ochronę przed danym zagrożeniem lub zagrożeniami występującymi w określonym miejscu pracy. Odzież ta jest więc z punktu widzenia przepisów prawa środkiem ochrony indywidualnej. W zależności od warunków panujących na danym stanowisku pracy powinna zabezpieczać noszącą ją osobę przed czynnikami biologicznymi, chemicznymi, mechanicznymi, atmosferycznymi, termicznymi, zapłonem, iskrzeniem, ładunkami elektrycznymi, rozpryskiem stopionych metali, wodą itd. w stopniu umożliwiającym swobodne i komfortowe wykonywanie powierzonych zadań.

Czytaj dalejJakie powinny być profesjonalne buty robocze?Profesjonalne buty robocze są obuwiem, które pracownicy będą wkładać do wykonywania swoich codziennych obowiązków w miejscu ich wykonywania. Buty mają ułatwić im pracę oraz zabezpieczyć przed spotykanymi w danym środowisku czynnikami ryzyka, które, choć nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia, mogłyby uszkodzić lub zniszczyć tradycyjne obuwie. Wprawdzie dysponują pewnymi cechami ochronnym, głównym ich zadaniem jest jednak zapewnienie wygody i maksymalnej funkcjonalności pracującemu w ciągu całego jego czasu pracy, dlatego zwane są też obuwiem zawodowym.

Czytaj dalejUbrania antyelektrostatyczne – co to takiego?Wśród ubrań roboczych i ochronnych szczególne miejsce zajmują ubrania antyelektrostatyczne. Wykorzystuje się je przede wszystkim w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem, m.in. w przemyśle chemicznym, branży paliwowej, gazowej lub w laboratoriach badawczych. W takich warunkach niezbędna jest eliminacja wszelkich zagrożeń mogących spowodować eksplozję lub zapłon. Jednym z takich zagrożeń są mogące spowodować zapalające iskrzenie wyładowania elektrostatyczne.Czytaj dalej